Strona główna

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, przekazujemy najnowsze informacje:

I

24 stycznia 2017 roku odbyło się w Bazylei, w siedzibie Fundacji Karla Jaspersa, nadzwyczajne zebranie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich – the International Associaton of Jaspers Societes (IAJS), w którym,  uczestniczyłam z ramienia PTKJ wraz z przedstwicielami Towarzystw Jaspersowskich: Austriackiego, Amerykańskiego, Fundacji Karla Jaspersa w Bazylei, Komitetu Wydawniczego dzieł Karla Jaspersa w Heidelbergu.

Do IAJS weszły następujące Towarzystwa Jaspersowskie: Austriackie, Amerykańskie, Japońskie, Polskie, Włoskie i Fundacja Krala Jaspersa w Bazylei.

Towarzystwo Karla Jaspersa z Oldenburga w Niemczech zadeklarowało ścisłą współpracę z IAJS.Podczas posiedzenia dokonano jednogłośnie wyboru członków zarządu i rady naukowej IAJS

 Zarząd – Profesorowie:

Prezydent – Reinhard Schulz (Fundacja Karla Jaspersa w Bazylei),
Wiceprezydent – Tsuyoshi Nakayama (prezydent Japońskiego Towarzystwa Karla Jaspersa),
Sekretarz – Stefania Achella (Włoskie Towarzystwo Karla Jaspersa),
Członek zarządu- Helmut Wautischer – Amerykańskie Towarzystwo Karla Jaspersa

Rada Naukowa– Profesorowie:

Kurt Salamun -Austriackie Towarzystwo Karla Jaspersa,
Czesława Piecuch – Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa,
Antoni Huegli – Fundacja Karla Jaspersa w Bazylei,
Doz. Dominic Kaegi – Wydawnictwo dzieł Karla Jaspersa – Heidelberg,
Mario Wennig – Amerykańskie Towarzystwo Karla Jaspersa

Podczas posiedzenia podsumowano działalność dawnego, rozwiązanego stowarzyszenia, nakreślono działalność  IAJS na najbliższy okres a także przedstawiłam działalność Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa i zaprezentowałam naszą ostatnią pozycję wydawniczą, Karl Jaspers: Filozof – świadek epoki.

Książkę tę przekazałam prof. Kurtowi Salamunowi, na jego prośbę, który zapowiedzial, że omówi ją i działalność naszego Towarzystwa w swym tegorocznym periodyku: Jahrbuch der Oesterreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, 2017.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ


II

W październiku 2017 roku planujemy, jak co dwa lata, zorganizowanie

Piątej Konferencji Jaspersowskiej

Temat: Logos i alogon

„…rozum musi się wciąż urzeczywistniać, by dzięki temu dostrzec byt, który jest czymś więcej niż rozum…”, K.Jaspers.

Temat Piątej Konferencji Jaspersowskiej poświęcony jest zagadnieniu rozumu i jego granic w filozofii Karla Jaspersa, a także w dziełach innych przedstawicieli współczesnej filozofii. Spór o rozum toczy się od zarania filozofii, ale we współczesnej filozofii za sprawą Kierkegaarda i Nietzschego, dochodzi, z jednej strony, do jego zakwestionowania w niektórych koncepcjach filozofii życia i egzystencjalizmu, a z drugiej strony, na terenie filozofii świadomości, obserwuje się wysiłki zmierzające do jego absolutyzacji. Wobec tego powstaje pytanie o to, czy rozum i to, co nie rozumowe wykluczają się, czy też możliwe jest ich spotkanie. Na przykładzie wybranych zagadnień filozofii Karla Jaspersa i innych wybitnych myślicieli pozostających w kręgu tego myślenia, może ono też przybrać postać pytania: o granice rozumu, o współistnienie tego, co rozumowe i nie rozumowe, o miejsce, gdzie spotyka się logos i alogon.

Więcej informacji organizacyjnych przekażemy w najbliższych tygodniach.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTK


III

W dniu 30.stycznia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa. Protokół z Zebrania dostępny jest TUTAJ.

 


IV Jaspers - OkładkaSeria Jaspersowska:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że właśnie ukazała się nasza książka wydana przez Universitas: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu. Jest to już kolejny, z czterech tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, ukazujących się jako pokłosie naszych Konferencji Jaspersowskich. Dlatego postanowiliśmy, aby tomy odzwierciedlały ten cykl tworząc „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie obecnego tomu, zaś na skrzydełku uwidoczniono okładki poprzednich tomów.
Planujemy pod koniec stycznia zebranie poświęcone naszej książce, Rozmowa o książce, na którym także omówimy temat naszej Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5


 

VIII Sympozjum Jasperspersowskie – Klingenthal 2016

W dniach 25.09.16 – 01.10.16 odbyło się VIII Sympozjum Jaspersowskie Klingenthal 2016. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa uczestniczyli prof. Czesława Piecuch i dr Maciej Urbanek.

W tym roku, w ramach Sympozjum odbyła się konferencja przedstawicieli Towarzystw Jaspersowskich z Europy, Azji i Ameryki Północnej, poświęcona strukturze organizacyjnej nowo powstałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (International Association of Jaspers Societes – IAJS). Do nowego Stowarzyszenia włączone zostało Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Jednym z punktów tej konferencji była sprawa VIII Konferencji Jaspersowskiej organizowanej przez IAJS w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie 2018.


Więcej zdjęć z VIII Sympozjum, jak i z Sympozjów poprzednich, dostępne jest w galerii PTKJ.

 

Aktualności: W zakładce Galeria PTKJ opublikowane zostały zdjęcia z VIII Sympozjum Jaspersowskiego w Klingenthal.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *