Strona główna

 

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa stawia sobie za cel pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ


IV Jaspers - OkładkaSeria Jaspersowska:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że właśnie ukazała się nasza książka wydana przez Universitas: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu. Jest to już kolejny, z czterech tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, ukazujących się jako pokłosie naszych Konferencji Jaspersowskich. Dlatego postanowiliśmy, aby tomy odzwierciedlały ten cykl tworząc „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie obecnego tomu, zaś na skrzydełku uwidoczniono okładki poprzednich tomów.
Planujemy pod koniec stycznia zebranie poświęcone naszej książce, Rozmowa o książce, na którym także omówimy temat naszej Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5


 

VIII Sympozjum Jasperspersowskie – Klingenthal 2016

W dniach 25.09.16 – 01.10.16 odbyło się VIII Sympozjum Jaspersowskie Klingenthal 2016. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa uczestniczyli prof. Czesława Piecuch i dr Maciej Urbanek.

W tym roku, w ramach Sympozjum odbyła się konferencja przedstawicieli Towarzystw Jaspersowskich z Europy, Azji i Ameryki Północnej, poświęcona strukturze organizacyjnej nowo powstałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (International Association of Jaspers Societes – IAJS). Do nowego Stowarzyszenia włączone zostało Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Jednym z punktów tej konferencji była sprawa VIII Konferencji Jaspersowskiej organizowanej przez IAJS w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie 2018.


Więcej zdjęć z VIII Sympozjum, jak i z Sympozjów poprzednich, dostępne jest w galerii PTKJ.

 

Okładka IV JaspersCzwarta Konferencja Jaspersowska: Filozof – świadek epoki
Kraków, 22-23 października 2015 r.

 

Tematem konferencji jest myśl Karla Jaspersa rozpatrywana w kontekście zagadnienia roli filozofa we współczesnym świecie. Zagadnienie to wiąże się z pytaniami o postawę filozofa wobec wyzwań czasu, o to, czy filozofowi przyświeca jakieś szczególne zadanie do spełnienia w jego epoce.

Pytania te chcemy rozważyć na przykładzie koncepcji Karla Jaspersa, ale też i innych, pozostających w kręgu tego myślenia, wybitnych współczesnych twórców, zarówno w odniesieniu do ich ogólnej wizji filozofii i ich filozoficznej diagnozy sytuacji człowieka, jak też w nawiązaniu do szczegółowych problemów, wokół których skupia się nowożytna myśl filozoficzna.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa


Program Czwartej Konferencji Jaspersowskiej. Filozof – świadek epoki

Aktualności: W zakładce Galeria PTKJ opublikowane zostały zdjęcia z VIII Sympozjum Jaspersowskiego w Klingenthal.