Strona główna


Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa stawia sobie za cel pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ


Zapraszamy do galerii zdjęć z Czwartej Konferencji Jaspersowskiej.

Więcej zdjęć

.


Okładka IV JaspersCzwarta Konferencja Jaspersowska: Filozof – świadek epoki
Kraków, 22-23 października 2015 r.

 

Tematem konferencji jest myśl Karla Jaspersa rozpatrywana w kontekście zagadnienia roli filozofa we współczesnym świecie. Zagadnienie to wiąże się z pytaniami o postawę filozofa wobec wyzwań czasu, o to, czy filozofowi przyświeca jakieś szczególne zadanie do spełnienia w jego epoce.

Pytania te chcemy rozważyć na przykładzie koncepcji Karla Jaspersa, ale też i innych, pozostających w kręgu tego myślenia, wybitnych współczesnych twórców, zarówno w odniesieniu do ich ogólnej wizji filozofii i ich filozoficznej diagnozy sytuacji człowieka, jak też w nawiązaniu do szczegółowych problemów, wokół których skupia się nowożytna myśl filozoficzna.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa


Program Czwartej Konferencji Jaspersowskiej. Filozof – świadek epoki

Aktualności: W zakładce Galeria PTKJ opublikowane zostały zdjęcia z Czwartej Konferencji Jaspersowskiej.