Szanowni Państwo,

Zamieszczamy teksty wspomnieniowe poświęcone dwóm zmarłym ostatnio wybitnym Filozofom związanym z naszym Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa, autorstwa prof. Czesławy Piecuch.

Adam Węgrzecki
(1937 – 2018)

MYŚLICIEL

Aby być człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, trzeba być człowiekiem myślącym. W wolnej, skierowanej ku prawdzie myśli leży gwarancja naszego człowieczeństwa i cała nasza godność.”

Adam Węgrzecki, Koncepcja człowieka u Blaise Pascala.

W lutym tego roku odszedł na zawsze z grona krakowskich filozofów czołowy jego przedstawiciel, prof. dr hab. Adam Węgrzecki. Należał do grupy uczniów Romana Ingardena, twórcy polskiej szkoły fenomenologicznej. Gdy rozpoczynał studia w 1957 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, krakowskie środowisko filozoficzne dopiero się odnawiało, ale już obfitowało w postacie wielkiego formatu. Wśród nich był Roman Ingarden, późniejszy promotor jego pracy magisterskiej i doktorskiej, a obok niego prof. Izydora Dąmbska i doc. dr Danuta Gierulanka. Później dołączyły do tego grona inne wybitne postaci, których przyciągała osoba Romana Ingardena, takie jak prof. Władysław Stróżewski, ks. prof. Józef Tischner, prof. Andrzej Półtawski. Ale to postać Romana Ingardena wywarła najsilniejszy wpływ na dzieło filozoficzne Adama Węgrzeckiego. Wiele swoich prac poświęcił właśnie jemu, upowszechniał jego myśl, redagował opracowania zbiorowe na temat jego filozofii, współorganizował sympozja i konferencje poświęcone jego dziełu. Fenomenologia była tym nurtem filozofii, któremu pozostał wierny przez całe życie. Widoczne to było w licznych opracowaniach poświęconych nie tylko Romanowi Ingardenowi, ale też innym przedstawicielom tego kierunku filozoficznego, Maxowi Schelerowi, Nicolai Hartmannowi, Edith Stein. Przede wszystkim jednak przejął dla swych badań filozoficznych metodę fenomenologiczną, którą posługiwał się z powodzeniem w swych analizach. Tę metodę stosował w swych wielostronnych badaniach antropologicznych. Gdyż, i to należy wyraźnie podkreślić, fenomenologia dostarczała mu warsztatu metodologicznego, lecz przedmiotem i właściwym 1 obszarem jego zainteresowań był człowiek, a metoda fenomenologiczna posłużyła mu w jego badaniach nad ideą człowieka… czytaj dalej

(tekst ukaże się w najbliższym numerze Kwartalnika Filozoficznego)

Hans Saner
(1934 – 2017)

Hansa Sanera poznałam w październiku 1984 roku. Zadzwonił wówczas prof. Władysław Stróżewski, prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Filozoficznego, informując mnie, że Hans Saner jest w Polsce i że wyraził chęć wygłoszenia odczytu w Krakowskim Oddziale PTF-u. Byłam wówczas po obronie pracy doktorskiej na temat sytuacji granicznych w filozofii Karla Jaspersa, której prof. Stróżewski był promotorem. Wiedział, że jest to dla mnie niezwykła okazja. Trzeba pamiętać, że były to ponure lata 80-te, niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego i Hans Saner w Krakowie jawił się jak gość z innego, wtedy niedostępnego dla mnie świata. Możliwość spotkania z nim była dla mnie niezwykle ekscytująca, wiedziałam już o nim – był świadkiem naocznym wielkiego Filozofa i jego dzieła. Poniekąd też sam był częścią tego dzieła przez cale lata strzegąc Biblioteki Jaspersa i jego spuścizny, z której sukcesywnie publikował kolejne tomy. Na zebraniu Towarzystwa wygłosił wtedy odczyt pod tytułem Jaspers’ Idee einer kommenden Weltphilosophie. Tekst odczytu przełożyłam następnie na język polski i został on opublikowany w miesięczniku Znak (383), w 1986 roku. Tak zaczęła się nasza trwająca 33 lata znajomość, która z czasem przerodziła się w przyjaźń… czytaj dalej

Piąta Konferencja Jaspersowska

Kraków, 26-27 październik 2017 r.,
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny


Temat: Logos i alogon

„…rozum musi się wciąż urzeczywistniać, by dzięki temu dostrzec byt, który jest czymś więcej niż rozum…”, K.Jaspers.

Temat Piątej Konferencji Jaspersowskiej poświęcony jest zagadnieniu rozumu i jego granic w filozofii Karla Jaspersa, a także w dziełach innych przedstawicieli współczesnej filozofii. Spór o rozum toczy się od zarania filozofii, ale we współczesnej filozofii za sprawą Kierkegaarda i Nietzschego, dochodzi, z jednej strony, do jego zakwestionowania w niektórych koncepcjach filozofii życia i egzystencjalizmu, a z drugiej strony, na terenie filozofii świadomości, obserwuje się wysiłki zmierzające do jego absolutyzacji. Wobec tego powstaje pytanie o to, czy rozum i to, co nie rozumowe wykluczają się, czy też możliwe jest ich spotkanie. Na przykładzie wybranych zagadnień filozofii Karla Jaspersa i innych wybitnych myślicieli pozostających w kręgu tego myślenia, może ono też przybrać postać pytania: o granice rozumu, o współistnienie tego, co rozumowe i nie rozumowe, o miejsce, gdzie spotyka się logos i alogon.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Informacja o Konferencji

Konferencja Jaspersowska przy XXIV Światowym Kongresie Filozofii

Pekin, 23 – 30 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie (XXIV World Congress of Philosophy, 23 – 30 sierpień 2018 roku) odbędzie się Konferencja Jaspersowska pt. „Jaspers in Global Context”. Osoby, chcące wziąć udział w Konferencji proszone są przez organizatorów o przesłanie abstraktu z tytułem planowanego wystąpienia, którego długość nie przekracza 200 słów, do 15 września 2017 roku na adres Sekretarza Konferencji – Pani dr Ruth Burch burch[at]karljaspers.net. Zgłoszenia wysłane po 15 września 2017, a przed 1 lutego 2018 roku rozpatrywane będą w zależności od liczby osób już zakwalifikowanych do udziału w Konferencji.

Więcej informacji dotyczących Konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.bu.edu/paideia/kjsna/papercall.html

Seria Jaspersowska

IV Jaspers - OkładkaSeria Jaspersowska:

Z przyjemnością informuję, że właśnie ukazała się nasza książka wydana przez Universitas: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu. Jest to już kolejny, z czterech tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, ukazujących się jako pokłosie naszych Konferencji Jaspersowskich. Dlatego postanowiliśmy, aby tomy odzwierciedlały ten cykl tworząc „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie obecnego tomu, zaś na skrzydełku uwidoczniono okładki poprzednich tomów.

Planujemy pod koniec stycznia zebranie poświęcone naszej książce, Rozmowa o książce, na którym także omówimy temat naszej Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5