Szósta Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu

Kraków 24 – 25 październik 2019

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szósta Konferencja Jaspersowska ma charakter rocznicowy, ponieważ przypada w 50-lecie śmierci Karla Jaspersa i w 100-lecie ukazania się jego Psychologie der Weltanschauungen. Ponadto Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Rocznicowy charakter naszej Konferencji powoduje, że jej temat jest szeroki, uwzględnia dzieło Karla Jaspersa zarówno w jego wymiarze filozoficznym jak i społeczno-politycznym.

Temat Szóstej Konferencji Jaspersowskiej nawiązuje do wypowiedzi Jaspersa zawartej w Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971, t. 1, s. XXIII), w której określił cel swego trzytomowego dzieła Philosophie, pisze tam, że w jego dziele chodziło mu o uobecnienie pod przewodnictwem pradawnych idei filozofii „tego, co w swym ostatecznym sensie jest pozaczasowe”. W tym zakresie jego filozofia ma wymiar ponadczasowy, „unzeitgemäss”, jest philosophia perennis. Zarazem jego bogate piśmiennictwo zawiera też odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w takim zakresie wyraża ono ducha epoki. Zarówno tym odwiecznym jak i aktualnym zagadnieniom wybranym z bogatego dorobku Karla Jaspersa, ich interpretacji i konfrontacji z poglądami innych wybitnych filozofów poświęcona jest nasza Szósta Konferencja Jaspersowska.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa stawia sobie za cel pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl


Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Seria Jaspersowska:

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka Karl Jaspers: logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas 2019, będąca pokłosiem Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku. Stanowi ona piąty z kolei tom naszej  Serii Jaspersowskiej, w której wydawane są publikacje zbiorowe zawierające odczyty wygłaszane w ramach Konferencji Jaspersowskich organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa.

Więcej informacji o nowej książce mogą  Państwo znaleźć w zakładce publikacje,

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

IV Jaspers - Okładka

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5