Strona główna


Szanownemu Jubilatowi

Profesorowi Bolesławowi Andrzejewskiemu

składamy serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu siedemdziesiątych urodzin. Przy tej okazji pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę w Polskim Towarzystwie Karla Jaspersa, w którym Pan Profesor jest członkiem zarządu, uświetniając swą Osobą jego działalność. Składamy życzenia dalszych długich lat życia i twórczej pracy na polu filozoficznym, a także wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę i spotkania w ramach działalności naszego PTKJ.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa Prezes PTKJ
prof. dr hab. Czesława Piecuch


Zapraszamy do galerii zdjęć z Czwartej Konferencji Jaspersowskiej.

Więcej zdjęć

.


Okładka IV JaspersCzwarta Konferencja Jaspersowska: Filozof – świadek epoki
Kraków, 22-23 października 2015 r.

 

Tematem konferencji jest myśl Karla Jaspersa rozpatrywana w kontekście zagadnienia roli filozofa we współczesnym świecie. Zagadnienie to wiąże się z pytaniami o postawę filozofa wobec wyzwań czasu, o to, czy filozofowi przyświeca jakieś szczególne zadanie do spełnienia w jego epoce.

Pytania te chcemy rozważyć na przykładzie koncepcji Karla Jaspersa, ale też i innych, pozostających w kręgu tego myślenia, wybitnych współczesnych twórców, zarówno w odniesieniu do ich ogólnej wizji filozofii i ich filozoficznej diagnozy sytuacji człowieka, jak też w nawiązaniu do szczegółowych problemów, wokół których skupia się nowożytna myśl filozoficzna.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa


Program Czwartej Konferencji Jaspersowskiej. Filozof – świadek epoki

Aktualności: W zakładce Galeria PTKJ opublikowane zostały zdjęcia z Czwartej Konferencji Jaspersowskiej.