Strona główna


VIII Sympozjum Jasperspersowskie – Klingenthal 2016

W dniach 25.09.16 – 01.10.16 odbyło się VIII Sympozjum Jaspersowskie Klingenthal 2016. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa uczestniczyli prof. Czesława Piecuch i dr Maciej Urbanek.

W tym roku, w ramach Sympozjum odbyła się konferencja przedstawicieli Towarzystw Jaspersowskich z Europy, Azji i Ameryki Północnej, poświęcona strukturze organizacyjnej nowo powstałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (International Association of Jaspers Societes – IAJS). Do nowego Stowarzyszenia włączone zostało Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Jednym z punktów tej konferencji była sprawa VIII Konferencji Jaspersowskiej organizowanej przez IAJS w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie 2018.


Więcej zdjęć z VIII Sympozjum, jak i z Sympozjów poprzednich, dostępne jest w galerii PTKJ.

 

Okładka IV JaspersCzwarta Konferencja Jaspersowska: Filozof – świadek epoki
Kraków, 22-23 października 2015 r.

 

Tematem konferencji jest myśl Karla Jaspersa rozpatrywana w kontekście zagadnienia roli filozofa we współczesnym świecie. Zagadnienie to wiąże się z pytaniami o postawę filozofa wobec wyzwań czasu, o to, czy filozofowi przyświeca jakieś szczególne zadanie do spełnienia w jego epoce.

Pytania te chcemy rozważyć na przykładzie koncepcji Karla Jaspersa, ale też i innych, pozostających w kręgu tego myślenia, wybitnych współczesnych twórców, zarówno w odniesieniu do ich ogólnej wizji filozofii i ich filozoficznej diagnozy sytuacji człowieka, jak też w nawiązaniu do szczegółowych problemów, wokół których skupia się nowożytna myśl filozoficzna.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa


Program Czwartej Konferencji Jaspersowskiej. Filozof – świadek epoki

Aktualności: W zakładce Galeria PTKJ opublikowane zostały zdjęcia z VIII Sympozjum Jaspersowskiego w Klingenthal.