Bibliografia – uwzględnia prace Karla Jaspersa wydane zarówno za jego życia jak i wydawnictwa pośmiertne. Sporządził ją dr Paweł Wójs na podstawie książek:

  • Kurt Salamun „Karl Jaspers” (wyd. II. Würzburg, 2006)
  • Hans Saner „Jaspers” (Hamburg 1970)

Kalendarium – przedstawia ważne daty z życia Jaspersa. Kalendarium sporządził dr Paweł Wójs w oparciu o książki:

  • Kurt Salamun „Karl Jaspers” (wyd. II. Würzburg, 2006)
  • Hans Saner „Jaspers” (Hamburg 1970)