28.10.2019

Zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, a Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa reprezentowanym przez prof. dr hab. Cz. Piecuch – Prezes Zarządu PTKJ

24-25.10.2019

Odbyła się Szósta Konferencja Jaspersowska. Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu podczas, której wygłoszonych zostało 13 referatów.

Plan Konferencji dostępny jest TUTAJ.

12.03.2019

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas spotkania zatwierdzone zostały sprawozdanie z działalności PTKJ, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ponadto, wybrany został nowy Zarząd PTKJ w składzie:
prof. Czesława Piecuch – Prezes PTKJ
dr Paweł Wójs – Sekretarz PTKJ
dr Maciej Urbanek – Skarbnik PTKJ
dr hab. Iwona Alechnowicz – Członek Zarządu
prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski – Członek Zarządu

Zebranie poprzedził odczyt dr. Andrzeja Dąbrowskiego pt. Czym są emocje? Analiza pojęcia w kontekście podstawowych mitów na temat emocji.

01.2019

Wydana została książka Karl Jaspers: Logos i alogon, będąca pokłosiem obrad Piątej Konferencji Jaspersowskiej.

22 – 27.10.2018

W dniach 22 – 27 października 2018r.Czesława Piecuch uczestniczyła w Międzynarodowym Sympozjum Karla Jaspersa, odbywającego się cyklicznie co dwa lata w Klingenthal organizowanego przez prof. Kurta Salamuna z Grazu pod patronatem Jaspersowskiej Fundacji z Bazylei oraz Austriackiego Towarzystwa Jaspersowskiego i wygłosiła referat pt. Jaspers’ Vernunft im Dienst der Wahrheit des Unvernünftigen (Jaspersa rozum w służbie prawdy tego, co nierozumowe). Ponadto w ramach Sympozjum wzięła udział w dyskusji dotyczącej organizacji i działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (IAJS),do którego należy nasze PTKJ  oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa; zaprezentowała m. in. tom IV Serii Jaspersowskiej: Karl Jaspers: Filozof – świadek czasu (2017). Zdjęcia z tego wydarzenia mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

13 – 20.08.2018

Członkowie naszego Towarzystwa zaznaczyli swój udział w zorganizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Karla Jaspersa Ósmej Międzynarodowej Konferencji Jaspersowskiej: Karl Jaspers in a Global Context, która odbyła się w dniach 13 – 20 sierpnia 2018 r. przy XXIV. Światowym Kongresie Filozoficznym w Pekinie. Dr hab. Michał Haake wygłosił referat Karl Jaspers and Art History, a także odczytał referat dr. Pawła Wójsa About the Usefulness and Harmfulness of Forgetting Guilt. Zdjecia z tego wydarzenia mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

02.02.2018

Z wielkim żalem informujemy, że dnia 02.02.2018 roku zmarł prof. Adam Węgrzecki.

Tekst wspomnieniowy poświęcony Panu Profesorowi można przeczytać TUTAJ.

26.12.2017

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.12.2017 roku zmarł dr Hans Saner – wieloletni Asystent Karla Jaspersa.

Tekst wspomnieniowy poświęcony dr Sanerowi można przeczytać TUTAJ.

26-27.10.2017

Odbyła się Piąta Konferencja Jaspersowska: logos i alogon.
Plan Konferencji można zobaczyć TUTAJ.

10.07.2017

Na mocy decyzji Prorektora ds Nauki prof. dr hab. Mariusza Wołosa Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa uzyskało oficjalną afiliację przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

12.2016

Wydana została książka Karl Jaspers: Filozof – świadek czasu, będąca pokłosiem obrad Czwartej Konferencji Jaspersowskiej.

23-25.10.2015

Odbyła się Czwarta Konferencja Jaspersowska: filozof – świadek epoki podczas, której wygłoszonych zostało 16 referatów.

Plan Konferencji dostępny jest TUTAJ.

09.2015

PTKJ otrzymało zaproszenie do wstąpienia do The International Association of Jaspers Societies. Zwrócił się z tą propozycją do prezes PTKJ prof. Czesławy Piecuch komitet założycielski tej organizacji w składzie: Kurt Salamun, Andreas Cesana i Antoni Huegli. Zarząd PTKJ podjął decyzję o przystąpieniu do tego Światowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich.

25.03.2015

Odbyło się spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Rozmowa o książce Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności”.

01.2015

Ukazuje się książka Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności będąca pokłosiem Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej

23.06.2014

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

03.2014

Uruchomienie nowej wersji strony www.karljaspers.pl

23-24 października 2013
W dniach 23-24 października 2013 odbyła się Trzecia Konferencja Jaspersowska. W 130 rocznicę urodzin Karla Jaspersa.

 

18 czerwca 2013
18 czerwca 2013 r. odbyło się zorganizowane w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Spotkanie-dyskusja wokół książki Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu.

 

czerwiec 2013
Ukazała się książka Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

 

grudzień 2012
11 grudnia 2012 roku podczas Zebrania PTKJ mgr Maciej Urbanek wygłosił odczyt: Karl Jaspers o współczesnej antropologii filozoficznej.

 

marzec 2012
Podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, które odbyło się 14 marca 2012 roku dr Paweł Wójs wygłosił referat: Poznanie filozoficzne i poznanie naukowe według Mikołaja Bierdiajewa i Karla Jaspersa.

 

26 października 2011
26 października 2011 roku odbyła się Druga Konferencja Jaspersowska: Duchowa sytuacja epoki – 80 lat później.

 

25 marca 2011
25 marca 2010 roku, z okazji ukazania się książki Karl Jaspers: myślenie zaangażowane, red. Czesława Piecuch, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, odbyło się Spotkanie poświęcone dyskusji nad książką, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa i Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego.W drugiej część Spotkania odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.

 

Marzec 2011
Ukazała się książka Karl Jaspers: myślenie zaangażowane, red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.

 

Styczeń 2011
Ukazała się książka prof. Czesławy Piecuch Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, UNIVERSITAS, Kraków 2011.

 

16 czerwca 2010
16 czerwca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskie Towarzystwa Karla Jaspersa. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z protokołem załączonym do tego artykułu.Załączniki:

File Opis File size
Protokół.pdf Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa. 81 Kb

 

Grudzień 2009
Z początkiem grudnia 2009 roku stowarzyszenie uzyskało numer NIP 6751425393

 

30 listopada 2009
30 listopada 2009 nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia w KRS pod numerem 0000343171.

 

21 października 2009
21 października 2009 odbyła się Pierwsza Konferencja Jaspersowska w 40-tą rocznicę śmierci Filozofa.

 

5 marca 2009
5 marca 2009 odbyło się Zebranie Założycielskie PTKJ. Na zebraniu uchwalono Statut oraz dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia.

 

Grudzień 2008
Na stronie Stowarzyszenia ukazuje się pełna bibliografia prac Karla Jaspersa, którą opracował mgr Paweł Wójs.Powstaje oficjalne logo Stowarzyszenia. Autorem pomysłu oraz logotypu jest prof. Janusz Krupiński.

 

Listopad 2008
Pierwsze prace nad stroną internetową oraz pierwsze propozycje projektu witryny Stowarzyszenia. Prowadzenia strony podejmują się Kazimierz Kiełkowicz oraz Magdalena Kiełkowicz. Pod koniec listopada strona zostaje oficjalnie uruchomiona pod adresem www.karljaspers.plPani Profesor Czesława Piecuch otrzymuje od Hansa Sanera z archiwum Karla Jaspersa zdjęcia Filozofa, jego rodziny i przyjaciół z prawem do publikacji. Stowarzyszenie podejmuje decyzję o stopniowym udostępnianiu części zdjęć na stronie internetowej.

 

29 października 2008
Decyzją Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa zostaje wpisane pod pozycją Nr 290 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

10 października 2008
W Krakowie odbywa się zebranie założycielskie Stowarzyszenia zwykłego, które przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Zebrani jednomyślnie podejmują uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu oraz o wybraniu przedstawiciela, którym zostaje Pani Profesor Czesława Piecuch. Wniosek do Urzędu Miasta Krakowa wpływa tego samego dnia.

 

Początek października 2008
Z inicjatywy prof. Czesławy Piecuch rozpoczynają się prace nad utworzeniem Stowarzyszenia, którego celem będzie m.in. popularyzacja filozoficznej myśli Karla Jaspersa. Organizowane są pierwsze zebrania oraz dyskusje na temat struktury i zadań Stowarzyszenia.