• 1883: 23 lutego urodził się w Oldenburgu Karl Theodor Jaspers.
 • 1892 – 1901: Nauka w gimnazjum humanistycznym w Oldenburgu.
 • 1901: Matura. Diagnoza chronicznej choroby układu oddechowego (bronchiectases).
 • 1901/1902: Studia prawnicze w Heidelbergu.
 • 1902: Studia prawnicze w Monachium. Udział w wykładach Ludwiga Klagesa z grafologii. Decyzja o studiowaniu medycyny.
 • 1902 – 1909: Studia medyczne w Berlinie, Getyndze i Heidelbergu zakończone doktoratem w 1908 roku  i uzyskaniem kwalifikacji lekarskich w 1909 roku.
 • 1907: Poznanie Gertrudy Mayer, przyszłej żony.
 • 1909: Pierwsze spotkanie z Maxem Weberem.
 • 1909 – 1915: Praca w heidelberskiej klinice psychiatrycznej jako asystent-wolontariusz.
 • 1910: Małżeństwo z Gertrudą Mayer.
 • 1913: Habilitacja z psychologii.
 • 1916: Profesor psychologii w Heidelbergu.
 • 1920: Początek przyjaźni z Martinem Heideggerem. Profesor filozofii w Heidelbergu.
 • 1921: Profesor zwyczajny w katedrze filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu. Honorowe członkostwo w Holenderskim Towarzystwie Psychiatrii i Neurologii
 • 1922: Kierownictwo katedry filozofii na Uniwersytecie w Heidelbergu. Członek korespondencyjny Wiedeńskiego Stowarzyszenia Psychopatologii Stosowanej i Psychologii.
 • 1933: Wykluczenie z władz Uniwersytetu.
 • 1937: Relegowanie z Uniwersytetu.
 • 1938: Zakaz publikowania.
 • 1939: Zaproszenie na wykłady do Paryża. Odmawia.
 • 1940: Śmierć ojca.
 • 1941: Śmierć matki.
 • 1941/1942: Odmawia przyjęcia zaproszenie do Bazylei ze względu na zakaz podróżowania żony.
 • 1945: Przywrócenie na Uniwersytet. Pierwszy senator Uniwersytetu.
 • 1946: Honorowy senator Uniwersytetu.
 • 1947: Międzynarodowe spotkania w Genewie. Polemika z Georgiem Lukácsem. Nagroda Goethego Miasta Frankfurtu nad Menem. Doktorat honoris causa ès lettres Uniwersytetu w Lozannie.
 • 1948: Powołanie do Bazylei.
 • 1953: Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Heidelbergu. Honorowe członkostwo Niemieckiego Towarzystwa Neurologów i Psychiatrów. Honorowe członkostwo Ogólnego Lekarskiego Towarzystwa Psychoterapii w Wiedniu.
 • 1958: Pokojowa nagroda księgarzy niemieckich. Honorowe członkostwo Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt. Honorowe członkostwo Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki w Bostonie.
 • 1959: Nagroda Erazma. Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Paryżu. Doktorat honoris causa ès lettres Uniwersytetu w Genewie.
 • 1961: Emerytura.
 • 1962: Doktor honoris causa nauk medycznych Uniwersytetu w Bazylei.
 • 1963: Nagroda Fundacji Oldenburga. Honorowe obywatelstwo miasta Oldenburg. Honorowe członkostwo Towarzystwa Medycyny Sądowej w Madrycie. Odmowa przyjęcia orderu Niemieckiej Republiki.
 • 1964: Order Pour le Mérite. Honorowe członkostwo Królewskiego Towarzystwa Medyczno-Psychologicznego w Londynie. Członkostwo w Królewskiej Akademii Belgii. Honorowe członkostwo Akademii Ateńskiej.
 • 1965: Międzynarodowa Nagroda Pokojowa Liège.
 • 1966: Honorowe członkostwo Amerykańskiego Towarzystwa Psychopatologicznego.
 • 1967: Przyjmuje obywatelstwo szwajcarskie. Zwraca niemiecki paszport.
 • 1969: 26 lutego śmierć w dniu 90. urodzin żony.
 • 1974: Śmierć Gertrudy Jaspers.
Kalendarium sporządził dr Paweł Wójs w oparciu o książki:
 • Kurt Salamun „Karl Jaspers” (wyd. II. Würzburg, 2006)
 • Hans Saner „Jaspers” (Hamburg 1970)