Piąta Konferencja Jaspersowska

Kraków, 26-27 październik 2017 r.,
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny


Temat: Logos i alogon

„…rozum musi się wciąż urzeczywistniać, by dzięki temu dostrzec byt, który jest czymś więcej niż rozum…”, K.Jaspers.

Temat Piątej Konferencji Jaspersowskiej poświęcony jest zagadnieniu rozumu i jego granic w filozofii Karla Jaspersa, a także w dziełach innych przedstawicieli współczesnej filozofii. Spór o rozum toczy się od zarania filozofii, ale we współczesnej filozofii za sprawą Kierkegaarda i Nietzschego, dochodzi, z jednej strony, do jego zakwestionowania w niektórych koncepcjach filozofii życia i egzystencjalizmu, a z drugiej strony, na terenie filozofii świadomości, obserwuje się wysiłki zmierzające do jego absolutyzacji. Wobec tego powstaje pytanie o to, czy rozum i to, co nie rozumowe wykluczają się, czy też możliwe jest ich spotkanie. Na przykładzie wybranych zagadnień filozofii Karla Jaspersa i innych wybitnych myślicieli pozostających w kręgu tego myślenia, może ono też przybrać postać pytania: o granice rozumu, o współistnienie tego, co rozumowe i nie rozumowe, o miejsce, gdzie spotyka się logos i alogon.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Informacja o Konferencji

Konferencja Jaspersowska przy XXIV Światowym Kongresie Filozofii

Pekin, 23 – 30 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie (XXIV World Congress of Philosophy, 23 – 30 sierpień 2018 roku) odbędzie się Konferencja Jaspersowska pt. „Jaspers in Global Context”. Osoby, chcące wziąć udział w Konferencji proszone są przez organizatorów o przesłanie abstraktu z tytułem planowanego wystąpienia, którego długość nie przekracza 200 słów, do 15 września 2017 roku na adres Sekretarza Konferencji – Pani dr Ruth Burch burch[at]karljaspers.net. Zgłoszenia wysłane po 15 września 2017, a przed 1 lutego 2018 roku rozpatrywane będą w zależności od liczby osób już zakwalifikowanych do udziału w Konferencji.

Więcej informacji dotyczących Konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.bu.edu/paideia/kjsna/papercall.html

Seria Jaspersowska

IV Jaspers - OkładkaSeria Jaspersowska:

Z przyjemnością informuję, że właśnie ukazała się nasza książka wydana przez Universitas: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu. Jest to już kolejny, z czterech tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, ukazujących się jako pokłosie naszych Konferencji Jaspersowskich. Dlatego postanowiliśmy, aby tomy odzwierciedlały ten cykl tworząc „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie obecnego tomu, zaś na skrzydełku uwidoczniono okładki poprzednich tomów.

Planujemy pod koniec stycznia zebranie poświęcone naszej książce, Rozmowa o książce, na którym także omówimy temat naszej Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5