Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft o PTKJ

W najważniejszym Jaspersowskim roczniku, jakim jest Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, redagowany przez prof. Kurta Salamuna, prezesa Austriackiego Towarzystwa Karla Jaspersa, w ostatnim numerze 27/2014, znajduje się obszerna nota o działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, a także liczne informacje o aktywności naszych członków, w tym o wystąpieniach polskich uczestników VII Międzynarodowej Jaspersowskiej Konferencji odbywającej się w ramach XXIII Światowego Kongresu Filozofii w Atenach 2013 roku: zamieszczone są streszczenia ich referatów. Zamieszczona jest także informacja o naszej książce „Człowiek w epoce przełomu” (2013), zawierająca artykuły z Drugiej Polskiej Konferencji Jaspersowskiej (2011r.), a także w Jahrbuchu znajduje się referat wygłoszony podczas 6 Międzynarodowego Sympozjum w Klingenthal w 2012 roku.
Warto zauważyć, że nasze książki zawierające zbiory referatów wygłaszanych na Polskich Konferencjach Jaspersowskich znajdują się w nowo otwartej Jaspersowskiej Bibliotece w Oldenburgu, gdzie są udostępniane czytelnikom.
 Czesława Piecuch