„Karl Jaspers – Texte und Kontexte”: Konferencja zorganizowana dla uczczenia 80 urodzin Hansa Sanera

Szanowni Państwo!

10 grudnia 2014 w Heidelbergu odbyła się konferencja, Karl Jaspers – Texte und Kontexte, którą zorganizowała Heidelbergska Akademia Nauk we współpracy z Uniwersyetet Heidelbergskim. Kollokwium odbywało się ku czci Hansa Sanera, który w grudniu tego roku obchodzi 80 urodziny.

Organizatorzy skupieni w zespole badawczym wydającym od 2012 roku dzieła zebrane Karla Jaspersa: 50 tomów obejmujących dzieła Jaspersa, jego spuściznę i wybór korespondencji, Tekstami i kontekstami, otwierali, jak zapowiedzieli, temat Jaspersa filozofii „w aktualnych uwarunkowaniach i jej czytania na nowo”.
Hans Saner, uczeń i wieloletni prywatny asystent Karla Jaspersa, wydawca jego dzieł, autor opracowań jego spuścizny, prac biograficznych, filozoficznych  i eseistycznych, uważany jest za pomysłodawcę i inicjatora tego zbiorowego wydania.
Zamieszczam kilka zdjęć z tej pięknej uroczystości i kilka ukazujących słynną Drogę Filozofów, po której spacerowali wielcy heidelbergscy filozofowie i  między nimi też Karl Jaspers.

Czesława Piecuch
Galeria ze zdjęciami

Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft o PTKJ

W najważniejszym Jaspersowskim roczniku, jakim jest Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, redagowany przez prof. Kurta Salamuna, prezesa Austriackiego Towarzystwa Karla Jaspersa, w ostatnim numerze 27/2014, znajduje się obszerna nota o działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, a także liczne informacje o aktywności naszych członków, w tym o wystąpieniach polskich uczestników VII Międzynarodowej Jaspersowskiej Konferencji odbywającej się w ramach XXIII Światowego Kongresu Filozofii w Atenach 2013 roku: zamieszczone są streszczenia ich referatów. Zamieszczona jest także informacja o naszej książce „Człowiek w epoce przełomu” (2013), zawierająca artykuły z Drugiej Polskiej Konferencji Jaspersowskiej (2011r.), a także w Jahrbuchu znajduje się referat wygłoszony podczas 6 Międzynarodowego Sympozjum w Klingenthal w 2012 roku.
Warto zauważyć, że nasze książki zawierające zbiory referatów wygłaszanych na Polskich Konferencjach Jaspersowskich znajdują się w nowo otwartej Jaspersowskiej Bibliotece w Oldenburgu, gdzie są udostępniane czytelnikom.
 Czesława Piecuch

Sympozjum w Klingenthal 2014

Drogie Koleżanki i Koledzy , Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa!

W dniach 27 – 31. 10. 2014 roku odbyło się w Klingenthal (Alzacja), kolejne, VII Międzynarodowe Sympozjum Karla Jaspersa na temat: Dzieło Karla Jaspersa w kontekście filozofii europejskiej , w którym wzięłam udział wraz z badaczami myśli Karla Jaspersa ze Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Włoch i Japonii, oraz niedawno powstałego Chorwackiego Towarzystwa Jaspersowskiego. Organizatorem odbywającego się co dwa lata Sympozjum, jest prof. Kurt Salamun, prezes Austriackiego Towarzystwa Karla Jaspersa, a miejscem obrad zamek w Klingenthal, będący własnością Fundacji Johanna Wolfganga Goethego z Bazylei.
Pierwsza część Sympozjum poświęcona była propozycjom zmian w Statucie Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (IAJS), których celem będzie włączenie wszystkich Towarzystw Jaspersowskich do tej organizacji, ułatwi współpracę pomiędzy nimi, a także wyłoni Komitet Organizacyjny przyszłych Konferencji Jaspersowskich w ramach odbywających się co 5 lat Światowych Kongresów Filozofii. W tej części miała miejsce także prezentacja działalności poszczególnych Towarzystw Jaspersowskich; ja zdałam relację z aktywności PTKJ, podkreślając ciągłość naszej działalności konferencyjnej i wydawniczej. Nasze PTKJ należy obok Amerykańskiego, Japońskiego i Austriackiego Towarzystwa do najdłużej działających. W drugiej części Sympozjum odbywały się odczyty i dyskusje na temat głównych zagadnień filozofii Karla Jaspersa. Każdy dzień obrad kończył się podsumowaniem i debatą wokół tematów poruszanych w odczytach.

Z dobrymi wrażeniami i serdecznymi pozdrowieniami

Czesława Piecuch

Zdjęcia z Sympozjum można zobaczyć tutaj