„Karl Jaspers – Texte und Kontexte”: Konferencja zorganizowana dla uczczenia 80 urodzin Hansa Sanera

Szanowni Państwo!

10 grudnia 2014 w Heidelbergu odbyła się konferencja, Karl Jaspers – Texte und Kontexte, którą zorganizowała Heidelbergska Akademia Nauk we współpracy z Uniwersyetet Heidelbergskim. Kollokwium odbywało się ku czci Hansa Sanera, który w grudniu tego roku obchodzi 80 urodziny.

Organizatorzy skupieni w zespole badawczym wydającym od 2012 roku dzieła zebrane Karla Jaspersa: 50 tomów obejmujących dzieła Jaspersa, jego spuściznę i wybór korespondencji, Tekstami i kontekstami, otwierali, jak zapowiedzieli, temat Jaspersa filozofii „w aktualnych uwarunkowaniach i jej czytania na nowo”.
Hans Saner, uczeń i wieloletni prywatny asystent Karla Jaspersa, wydawca jego dzieł, autor opracowań jego spuścizny, prac biograficznych, filozoficznych  i eseistycznych, uważany jest za pomysłodawcę i inicjatora tego zbiorowego wydania.
Zamieszczam kilka zdjęć z tej pięknej uroczystości i kilka ukazujących słynną Drogę Filozofów, po której spacerowali wielcy heidelbergscy filozofowie i  między nimi też Karl Jaspers.

Czesława Piecuch
Galeria ze zdjęciami